Xecs guarderia

L’escola està afiliada a les empreses Edenred España, Cheque Gourmet (Un Spain) i Sodexo. Es tracta d’un mitjà que permet conciliar l’activitat laboral amb la vida familiar a través dels ajuts econòmica que proporcionen algunes empreses. En la nostra escola, es permet el pagament parcial o total amb aquestes ajudes.