Projecte educatiu

Dotem els infants d’eines i recursos per al seu desenvolupament

Els nostres nens aprenen amb l’experimentació i la manipulació

Aprenentatge i felicitat són dos dels objectius principals per als nostres infants. Descobrim, experimentem, ens relacionem i juguem per conèixer el nostre entorn i integrar-nos a la societat de manera natural.

Realitzar un aprenentatge vivencial que, a través de l’experiència directa i de l’experimentació i manipulació de diversos materials puguin apropiar-se dels aprenentatges. El treball dels hàbits diaris per poder potenciar l’autonomia dels nens i nenes sempre en funció de l’edat i del seu grau de maduresa. Proporcionar la seguretat emocional a l’escola. Identificar les pròpies emocions ja siguin positives o negatives i normalitzar-les com un fet més.

A nivell específic, l’objectiu de l’escola és:

  • Adaptar-se a l’entorn escolar i al ritme d’activitats quotidianes (rutines).
  • Utilitzar correctament els diferents materials i joguines que se li ofereixen.
  • Acceptar les normes de convivència i iniciar-se en la socialització amb els altres.
  • Adquirir hàbits d’higiene, de descans, d’alimentació i d’ordre.
  • Adquirir autonomia en les activitats diàries.
  • Conèixer les característiques de les diferents estacions climatològiques: tardor, hivern, primavera i estiu.
  • Adquirir vocabulari i millorar en l’expressió oral a partir dels contes i dels diferents centres d’interès: les festes tradicionals, els aliments, la granja…
  • Adquirir nocions espacials i matemàtiques com dins-fora, dalt-baix, sobre-sota, obert-tancat, gran-petit, molts-pocs…
  • Conèixer danses i cançons pròpies del nostre folklore popular.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, treballarem els diferents centres d’interès al llarg del curs a través d’una metodologia activa i experimental, on tots els nens i nenes hi puguin participar. Portarem a terme activitats més dirigides per l’educadora i d’altres més lliures, deixant que cada nen/a progressi al seu ritme.