La nostra missió

DOTEM ELS INFANTS D’EINES I RECURSOS PER AL SEU DESENVOLUPAMENT

Des que el nen neix, comença el seu procés d’aprenentatge, la seva descoberta del món, la consciència de l’espai, la psicomotricitat, el joc simbòlic, la socialització el llenguatge… i les mestres de l’escola, aprofitem tots els moments per afavorir i optimitzar els recursos per donar als nens les màximes oportunitats d’aprenentatge vivencial.