Agenda electrònica

En la nostra escola, hem deixat de banda el paper i ens hem passat a l’agenda electrònica, que substitueix a l’antiga agenda i proporciona a les famílies més facilitat i comoditat a l’hora de comunicar-se amb l’escola.

Amb aquesta aplicació, les famílies estan informades de tots els esdeveniments de l’escola i poden tenir un seguiment òptim de les vivències i de l’evolució del seu fill a l’aula.

Mitjançant l’App, les famílies reben l’agenda diària del dia, les circulars informatives, els menús, fotografies de les activitats que es realitzen a l’aula i tota la documentació important del curs escolar.